۱۴۰۱/۰۲/۲۷

توجیهی رشته های بیلیاردی-رشته های بیلیاردی-تهران-۱۴۰۰۱۰۱۲۱۹۶۳۶۴/۹۷۵۸۹-مشترک

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • ساعت شروع وبینار : ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 • ساعت پایان وبینار : ۱۶:۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • برگزار کننده : مجموعه ورزشی انقلاب
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : آنلاین
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید